about

Проект Fertilitate является частью деятельности Общественной Организации Lumina Renaşterii Omului – LuRenOm. На данный момент информационный ресурс призван накапливать и структурировать известную информацию по тематике экологического земледелия с целью без-структурной поддержки идеи создания сети центров “Осознанного Земледелия” в Молдове в  ближайшей перспективе. Приветствуем на наших страницах всех единомышленников, сподвижников и готовы делиться опытом. Контактные данные Вы можете найти на странице Контакты.

Proectul Fertilitate este parte a activităţii Asociaţiei Obşteşti Lumina Renaşterii Omului – LuRenOm. La moment acest resurs este menit să culeagă şi să structureze informaţiile din domeniul agriculturii ecologice cu scopul susținerii ideei creării  unei rețele de centre a “Agriculturii Conștiente” în Moldova. Salutăm pe toţi pe paginile noastre şi suntem gata să ne împărţim cu experienţa. Detaliile de contact le gasiti pe pagina Contacte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.